fg001

Gewina – Bestuur 2013
Leen Dorsman, voorzitter 2011–
David Baneke, secretaris 2012–
Kees de Pater, penningmeester 2008–
Frank Huisman 2007–
Marc Nelissen 2011–
Esther van Gelder 2012–
Denis Diagre-Vanderpelen 2012–
Christophe Verbruggen 2012–
Ad Maas 2013–
Alette Fleischer 2013–
GEWINA – Voormalige bestuursleden (vanaf 1996)
Voorzitter:
Ernst Homburg 1992–1998
Peter de Clercq (waarnemend) 1998–1999
Eddy Houwaart 1999–2004
Bert Theunissen 2004–2011
Secretaris:
Lodewijk Palm 1991–1997
Peter de Clercq 1997–1999
Barbara Allart 1999–2003
Rina Knoeff 2003–2005
Lodewijk Palm 2005–2012
Penningmeester:
Marten van Wijhe 1992–1998
Nanny Wiegman 1998–2002
Fokko-Jan Dijksterhuis 2002–2005
Petra van der Heijden 2005–2008
Bestuurslid:
Peter de Clercq 1992–1997
Jan van Maanen 1992–2002
Nanny Wiegman 1996–1998
Barbara Allart 1997–1999
Eddy Houwaart 1998–1999
Gerard Verbong 1998–2003
Fokko-Jan Dijksterhuis 1999–2002
Jo Wachelder 2000–2006
Geert Vanpaemel 2002–2009
Petra van der Heijden 2002–2005
Bart Grob 2002–2007
Dirk van Delft 2003–2007
Brigitte Vantiggelen 2007–2010
Anuschka de Coster 2007–2010
Leen Dorsman 2007–2011
Jan Roegiers 2008–2011
Pieter Dhondt 2009–2012
David Baneke 2011–2012
Redactiesecretaris TGGWNT/Gewina/Studium:
Lodewijk Palm 1978–1980
Casper Hakfoort 1980–1985
Rob Visser 1986–1987
Bert Theunissen 1987–1990
Frans van Lunteren 1990–1995
Annemarie de Knecht-van Eekelen 1995–1998
Bert Theunissen 1998–2002
Rienk Vermij 2003–2007
Huib Zuidervaart 2007–
ZUID-GEWINA (opgericht 1960; gefuseerd 2007)
Voorzitter:
Paul Van Oye 1960–1969
Leon Elaut 1969–1978
Piet Boeynaems 1978–1986
Paul Bockstaele 1987–1992
Ria Jansen-Sieben 1992–1996
Dirk Callebaut 1996–2000
Eric Van Schoonenberghe 2000–2003
Hendrik Deelstra 2003–2007
Secretaris-penningmeester:
Leo Jules Vandewiele 1961–1984
Chr. De Backer 1984–1987
Geert Van Paemel 1987–1993
Dirk Callebaut 1993–1996
J. Staes 1996–2000
P. Joos 2000–2007

fg002

Ontvangers Erepenning sedert 1997:
Lodewijk Palm 1997
Annemarie de Knecht-van Eekelen 1998
Geert Vanpaemel 2008